: русский : latviešu :
: Начало : Новости : Контакты :
Каталог книг
ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК:
 Skolēna grāmata latviešu valodā. 12. klasei. Mācību līdzeklis.
Šī ir pēdējā grāmata, kas turpina 10., 11. klases skolēna grāmatas tradīcijas. Šajā burtnīcā arī ir gan lasīšanas teksti un uzdevumi,  taču pārsvarā tēžu veidošanai, gan radošie darbi, gan ïoti dažādoti gramatikas vingrinājumi, taču jaunums ir lietišķo rakstu teorētiskais un praktiskais materiāls, kā arī uzdevumi ortogrāfijā. Visi teksti sadalīti 6 tematiskos blokos. Katrā blokā ir apgūstams  vai atkārtojams noteikts gramatikas kurss.

Dzirkstīte Renigere

Skolēna grāmata latviešu valodā. 12. klasei.

Izdevniecība RETORIKA A, Rīga, 2008,

210 x 282, m.b., mīkstais vāks, 96 lpp.

ISBN 978-9984-791-59-3
Artikul Nosaukums Cena
Skolēna grāmata latviešu valodā. 12. klasei. D. Renigere 6.30