: русский : latviešu :
: Начало : Новости : Контакты :
Каталог книг
БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
В лабиринтах многоязычия, или образование успешного ребёнка.
Е.Кудрявцева, М.Чибисова,
А.Мартинкова, Р.Кулькова
Билингвальное образование. Теория и практика. Учебное пособие
Роман Алиев, Наталия Каже
Занимательный глагол. Сборник заданий для билингвов. Учебное пособие
Екатерина Кудрявцева
Bilingvālā izglītība. Teorija un dzīve. Mācību līdzeklis.
R. Alijevs, N. Kaže
BIB. Fizika bilingvāli 7.-8. klasei. Mācību līdzeklis pamatskolai.
L. Sokolova. Zinātniskais
vadītājs R. Alijevs
BIB. Integrētie uzdevumi fizikā 8.–12. klasei. Mācību līdzeklis.
BIB
N. Kaže
Palīgs matemātikas skolotājam latviešu valodas pilnveidošana.
1. 2. daļa. N. Kaže,
Dz. Renigere
Bilingvālā izglītība. Ģeogrāfija. Vieglā valodā. Mācību grāmata.
Aina Āboliņa